• 37551
 • 37552
 • 37553
 • 37554
 • 37555
 • 37556
 • 37557
 • 37558
 • 37559
 • 37560
 • 37561
 • 37562
 • 37563
HONDA: ANDERE

Properties:

 • Reference: 17096
 • Date of first usage: 24/02/2016
 • Mileage: 4936km
 • CC: 49
 • KW: 2
 • Fuel: Benzine
 • Gears: 0
 • Color: Oranje
 • Number of doors: 0
 • Number of seats:  /
 • EU-norm: Euro2
 • Airbags: /
 • CO2: /

Options:

 • car movable
 • engine start
 • boite ok
 • motor ok
 • onderhoudsboekje
 • schade na ongeval

Price: 850 euro private car (no vat deductible)

Other cars from HONDA:

© Cars nr 1 nv, 2015, Meensesteenweg 471 8800 Roeselare Belgium, “alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever”.