• 37374
 • 37379
 • 37377
 • 37378
 • 37376
 • 37380
 • 37386
 • 37381
 • 37383
 • 37384
 • 37385
 • 37382
 • 37387
 • 37388
JOHN DEERE: 1030

Properties:

 • Reference: 17083
 • Date of first usage: 24/05/1978
 • Mileage: 4271km
 • CC: 2940
 • KW: 
 • Fuel: DIESEL
 • Gears: /
 • Color: GROEN
 • Number of doors: 2
 • Number of seats:  1
 • EU-norm: /
 • Airbags: /
 • CO2: /

Price: 5.500 euro private car (no vat deductible)

Other cars from JOHN DEERE:

© Cars nr 1 nv, 2015, Meensesteenweg 471 8800 Roeselare Belgium, “alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever”.