• 37184
 • 37186
 • 37185
 • 37190
 • 37189
 • 37188
 • 37191
 • 37181
 • 37179
 • 37180
 • 37177
 • 37178
 • 37194
 • 37195
 • 37187
BMW: 318

Properties:

 • Reference: 17068
 • Date of first usage: 7/07/1995
 • Mileage: 158523km
 • CC: 1796
 • KW: 85
 • Fuel: PETROL
 • Gears: MANUAL_GEAR
 • Color: GREY
 • Number of doors: TWO_OR_THREE
 • Number of seats:  4
 • EU-norm: EURO3
 • Airbags: /
 • CO2: /

Options:

 • alloy wheels (000 inch)
 • electric windows - front
 • electric windows - back
 • central locking
 • electric mirrors
 • abs
 • car movable
 • engine start
 • boite ok
 • motor ok

Price: price is unknown private car (no vat deductible)

Other cars from BMW:

© Cars nr 1 nv, 2015, Meensesteenweg 471 8800 Roeselare Belgium, “alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever”.